Vacature

Voorzitter Senioren Evenementencommissie

Afdeling: Evenementen
Tijdsbesteding: 2 tot 3 uur per week

Doel van de functie

Organiseren en initiëren van activiteiten die het clubgevoel en de saamhorigheid stimuleren en die per saldo inkomsten opleveren.

Plaats binnen de vereniging

Legt verantwoording af aan het bestuur (vicevoorzitter).

Taken

 • Geeft leiding aan de Evenementencommissie;
 • Maak een jaarplanning;
 • Bewaakt het budget;
 • Zit vergaderingen Evenementencommissie voor;
 • Geeft wensen/problemen vanuit de commissie aan richting het bestuur en koppelt dit terug aan de commissieleden;
 • Zorgt voor diverse activiteiten ten behoeve van alle groepen binnen de vereniging;
 • Organiseert en evalueert de activiteiten;
 • Doet verslag van vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door aan de verenigingssecretaris;
 • Coördineert de taakverdeling binnen de commissie;
 • Aanspreekpunt voor nieuwe initiatieven.

Kerncompententies

 • Planmatig werken;
 • Creatief & enthousiast;
 • Verbinder van mensen en middelen

Interesse of meer informatie?
Jan Tempelaars
Bestuur@svterheijden.nl

Vacature online sinds 28/10/2020 door S.V. Terheijden
Ruitersvaartseweg 1, 4844 PH Terheijden, Noord-Brabant