Nieuws

Eerste veilig ontwikkel bijeenkomst groot succes!

Datum: 19 april 2023 - Categorie: Vertrouwenspersoon

Woensdagavond 12 april klokslag 20.00 komen pakweg 35 enthousiaste kaderleden (trainers, leiders en andere geïnteresseerden) samen in de kantine bij SVT. De vraag waarover zij zich zullen buigen: wat verstaan we als club onder ‘ongewenst gedrag’ binnen onze vereniging, en wat kunnen we samen doen om er een stokje voor te steken?

Mentimeter

Na een opening van voorzitter Stephan volgt de inleiding van de drie vertrouwenspersonen Mirjam, Robin en Maarten. Vanavond gaan zij proberen een eerste antwoord op de vraag van de avond te formuleren. Met een Mentimeter (33 stellingen, klopt/klopt niet/n.v.t., uit de officiële vragenlijsten over dit onderwerp van het NOC/NSF) brengt ieder kaderlid anoniem geleidelijk in kaart hoe ze de huidige situatie binnen de vereniging beleven: wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag en in hoeverre zien we het in het dagelijks verenigingsleven? Er rollen een aantal stellingen uit die opvallen, bijvoorbeeld omdat er 50% ‘klopt’ beantwoord en 50% ‘klopt niet’, of omdat er 30 tegenover 5 komen te staan.

Discussie

Drie stellingen worden vervolgens aan de tand gevoeld door de groep als geheel: een voorbeeld is ‘kan er een grapje af over homoseksualiteit, vrouwelijkheid of (lichamelijke) beperkingen?’. Want wanneer is zo’n grap grensoverschrijdend? Is dat aan de groep of aan het individu om te bepalen? Wat is een ‘correcte’ omschrijving van grensoverschrijdend gedrag waarin we ons allemaal kunnen vinden?

Antwoorden

De groep komt al gauw tot de conclusie, dat een individu zich te allen tijden veilig genoeg moet voelen om vrijuit aan te geven wanneer iemand’s gedrag voor hen een grens overschrijd. Maar ook, dat het aan alle leden is om samen een sfeer te maken waarin die veiligheid en vrijheid ook voelbaar is voor iedereen. Een stukje bewustzijn over het onderwerp creeëren, het gesprek op gang brengen, en de verscheidenheid aan onderwerpen onderkennen die onder ‘ongewenst gedrag’ vallen zijn de drie voornaamste stappen die we vanavond samen hebben gezet. Drie stappen die een basis vormen voor het waarmaken van zo’n sfeer binnen SVT.

Een eerste aanzet

Tijdens de avond is zo een eerste aanzet gedaan tot het creeëren van een veiligere sfeer. Afsluitend leggen de vertrouwenspersonen de vraag terug bij de groep: hoe denken jullie dat we het beste voort kunnen bouwen op de uitkomsten van vanavond? Het antwoord: laten we alle leden een kans geven om bij te dragen aan het vormen van een veilige omgeving, om te beginnen bij het laten invullen van de stellingen door alle leden voor wie ze van toepassing zijn.
Wat de vertrouwenspersonen al opvalt: bij vertrek zijn er een aantal kleinere groepjes ontstaan, die nog geanimeerd nakletsen over bepaalde stellingen, er voorbeelden bij halen, en toch nog even een bedenking inbrengen. De toon is gezet!