Nieuws

Laat je stem horen op de Algemene Ledenvergadering!

Datum: 4 december 2020 - Categorie: Bestuur

Op maandagavond 14 december om 20.00 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Vanwege de coronamaatregelen is de vergadering digitaal via Microsoft Teams te volgen.

Op de agenda staan de volgende punten:

 1. Opening vergadering en aanmelden rondvraag
 2. Mededelingen
  1. Nieuwbouw kleedkamers
 3. Vaststellen notulen ALV 2018/2019
 4. Vaststellen jaarverslag 2019/2020
 5. Samenstelling bestuur
  1. Jan Tempelaars treedt af als voorzitter en is niet herkiesbaar
  2. Bestuur stelt Stephan van Gurp voor als voorzitter
  3. Bestuur stelt Jurgen Govers voor als voorzitter algemene zaken
  4. Bestuur stelt Niels Diepstraten voor als voorzitter facilitaire zaken
  5. Bestuur stelt Anke Roelen voor als voorzitter communicatie
  6. Bestuur stelt Joop van Eck voor als voorzitter voetbalzaken Jeugd
  7. Bestuur stelt Edwin Wirken voor als voorzitter sponsoring
  8. Vacant: Voorzitter voetbalzaken senioren
 6. Voorstel bestuur
  1. Beleidsplan 2021/2026
 7. Rondvraag
 8. Sluiting vergadering

Tegenkandidaten voor een bestuursfunctie dienen zich tot dertig minuten voor de vergadering aan te melden bij de secretaris (bestuur@svterheijden.nl). De kandidaatstelling moet ondersteund worden door minstens drie stemgerechtigde leden. Leden jonger dan 18 jaar mogen door een ouder/verzorger vertegenwoordigd worden tijdens de ALV, en hebben dan ook een geldige stem.

Laat jij je stem horen? Meld je dan aan:

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Je krijgt de stukken en de deelnemerslink toegestuurd op dinsdag 8 december.