Nieuws

Extra – ALV 19 juni 2023

Datum: 13 juni 2023 - Categorie: Bestuur

Op maandag 5 juni was er een algemene ledenvergadering voor bestuur en leden over de wijzigingen in de statuten.(Hier vind u de notule) Helaas waren er niet voldoende leden aanwezig. Volgens de statuten moet er binnen vier weken een nieuwe algemene ledenvergadering worden georganiseerd om de twee wijzigingen in de statuten kenbaar te maken bij onze leden. Daarom zal er een nieuwe algemene ledenvergadering zijn op maandag 19 juni aanstaande.

Aanmelden kan via bestuur@svterheijden.nl. De vergadering begint om 20.00 uur.

De wijzigingen gaan om een wetswijziging omtrent de Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen dit brengt wat kleine veranderingen met zich mee en gaat men name over de volgende twee punten:

  • Een regeling over belet of ontstentenis van alle bestuurders: Kortom een tegenstrijdig belang van een bestuurder.
  • Het feit dat een bestuurder in zijn eentje niet meer stemmen kan hebben dan de overige bestuursleden bij elkaar.

Op de ALV kunnen vragen worden gesteld over bovenstaande punten.