Nieuws

De Veilig Ontwikkelen Week

Datum: 7 april 2023 - Categorie: Vertrouwenspersoon

We hebben als verenging een meerjarenplan met ambities. Onderdeel daarvan is extra aandacht voor het kunnen veilig ontwikkelen als lid. Daarom organiseren we als S.V. Terheijden voor het eerst de Veilig Ontwikkelen Week. Volgende week van 10 t/m 16 april geven we extra aandacht aan omgangsvormen, gewenst en ongewenst gedrag, onze normen en waarden en dus de veiligheid van al onze leden.

Tijdens deze week zullen  aandacht besteden aan de verschillende thema’s in de kantine, op onze sociale media en op woensdagavond 12 april wordt door de vertrouwenspersonen een bijeenkomst georganiseerd voor alle leiders, trainers en overige betrokkenen bij onze vereniging.  Ben je niet uitgenodigd maar wil je wel graag aansluiten?

Dat kan! Geef je dan op via bestuur@svterheijden.nl 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan alvast een kijkje op: https://centrumveiligesport.nl/