Nieuws

Corona update

Datum: 26 februari 2021 - Categorie: Bestuur

Beste leden,

Corona heeft een enorme impact, ook op onze mooie vereniging en op jullie, onze leden.

Ondanks alle coronamaatregelen en de beperkingen die deze maatregelen met zich meebrengen, zijn we enorm trots dat iedereen de club trouw is gebleven. Sterker nog, het aantal vrijwilligers is de afgelopen maanden fors uitgebreid.

In deze moeilijke tijd zitten we als vereniging niet stil. Wij zijn continu op zoek naar mogelijkheden om binnen alle geldende beperkingen zoveel mogelijk te kunnen betekenen voor jullie.

Gelukkig kan de jeugd trainen en onderling wedstrijden spelen en heeft Voetbalzaken Jeugd zich ingespannen om verschillende activiteiten te organiseren, zoals een bootcamp, bostraining en een parcourstraining.

Voor de senioren is de impact helaas groter. Zij kunnen al ruim vier maanden niet voetballen. Daarom zijn we blij dat er vanaf 3 maart een versoepeling komt en dat leden tot en met 26 jaar weer mogen trainen. We zijn op dit moment druk bezig om dit te organiseren en zullen je hierover op de hoogte houden via de leider/trainer van je team.  Dit betekent wel dat leden ouder dan 26 jaar nog langer geduld moeten hebben. Toch hebben we iets leuks bedacht en bieden we een alternatieve training aan op zondagochtend van B-FIT. Meer informatie hierover vind je op onze site.

Als bestuur vinden we het belangrijk om duidelijkheid te bieden en transparant te zijn omtrent de contributie en hoe we daar mee omgaan. Zoals al eerder gezegd is de impact van corona groot – ook op financieel vlak. De omzet van de kantine is zo goed als verdwenen en hierdoor lopen we €80.000 omzet mis. Via de overheid hebben we beschikbaar gestelde regelingen aangevraagd. Dit betekent dat we €8.000 gecompenseerd krijgen en 50% van de huur van de velden wordt kwijtgescholden. Op dit moment kunnen we helaas geen korting geven op de contributie of zelfs de contributie bevriezen. We proberen met alternatieve programma’s alsnog een sportaanbod voor jullie aan te bieden. We willen dan ook vragen om je begrip, je steun en je geduld in deze, voor iedereen, uiterst vervelende periode. Dank hiervoor! Mocht je verder nog vragen hebben, dan horen we dat graag.

Tot slot willen we aangeven dat we op dit moment stappen aan het zetten zijn om onze vereniging klaar te maken voor de toekomst. Zo starten we spoedig met de verbouwing van de kleedkamers, worden de kantine en keuken aangepast, werken we aan een nieuw technisch beleidsplan voor de jeugd, maken we een nieuw normen en waarden-plan, wordt het kledingplan herzien en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dit alles door de geweldige inzet van onze vrijwilligers en sponsors. Dank daarvoor!

Hopelijk zien we elkaar weer snel op het sportveld en/of in onze kantine.

Bestuur S.V. Terheijden

S.V. Terheijden dat zijn wij!