Missie

Sportvereniging Voetbal Terheijden is een voetbalvereniging waarbij iedereen welkom is. Wij streven ernaar om een actieve, bruisende en sportieve vereniging te zijn waarbinnen iedereen zich veilig kan voelen, zich op een eigen niveau kan ontwikkelen en een plezierige tijd doormaakt.

Voetbal is een sportief gebeuren maar heeft ook zeker een sociale functie. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe gedragen wij ons?

“Zonder respect geen voetbal” is een slogan die bij ons zeer van toepassing is. Wij zijn van mening dat respect de basis vormt van sportieve en sociale activiteiten die binnen onze vereniging plaatsvinden.

“U, jij en ik, samen zijn wij Terheijden!” Deze slogan impliceert dat iedere betrokkene bij de voetbal, van speler tot toeschouwer, van leider tot bestuur, bijdraagt aan de vormgeving cq verloop van de activiteiten op het terrein van de club en dat dus van iedereen verwacht wordt dat hij/zij zich, binnen de verenigingsactiviteiten, houdt aan de opgestelde regels, gemaakte afspraken en aan de normen en waarden die in dit beleidsstuk zijn opgenomen.

Elke vereniging krijgt te maken met overtreding van regels, het niet nakomen van afspraken, of met ongewenst gedrag. Ook onze vereniging. Sommige overtredingen of misdragingen kunnen van dien aard zijn dat sancties moeten worden opgelegd. In dit beleidsstuk is daarom ook opgenomen wie het aanspreekpunt is voor eventuele meldingen en wie verantwoordelijk is voor het nakomen van de afspraken.

Laten we hopen dat door sportief en respectvol gedrag deze sancties niet opgelegd hoeven te worden! U, jij en ik, samen dragen wij hiervoor de verantwoordelijkheid en samen kunnen wij daar aan bijdragen!