facebooklogo   twitterlogo
Aankomende activiteiten
Latje Trap Competitie

[table “” not found /]


Klik hier voor de totale tussenstand.

S.V. Terheijden en Optisport
knipselzedsop
Sponsors
Het Weer in terheijden
5°
mist
Luchtvochtigheid: 100%
Windkracht: 2m/s ZW
Max 5 • Min 4
5°
Do
5°
Vr
4°
Za
Weer in OpenWeatherMap
Login Pagina’s Staf & vrijwilligers

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

UITNODIGING

ALGEMENE LEDENVERGADERING

18 december 2019 om 20:15 uur in de kantine

Op  18 december 2019 zullen wij onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering houden. Bent u voornemens de vergadering te bezoeken? U kunt de stukken middels een mail naar bestuur@svterheijden.nl opvragen, graag voor 28 november 2019. De stukken voor deze vergadering worden u dan digitaal verstrekt vanaf 11 december 2019.

AGENDA

  1. Opening vergadering en aanmelden rondvraag
  2. Mededelingen
  3. Notulen ALV 17-12-2018
  4. Vaststellen jaarverslag bestuur 2018-2019
  5. Vaststellen jaarrekening 2018-2019
  6. Begroting 2019-2020
  7. Voorstel bestuur:
  8. Samenstelling Algemeen Bestuur:

Voorzitter                                                  Jan Tempelaars

Secretaris                                                  Natasja Weterings-Meijvis

Penningmeester                                         Peter v.d. Broek

Voorzitter Sponsorcommissie                       Stephan van Gurp

Algemeen lid

Voorzitter Senioren Commissie

Voorzitter Jeugd Commissie

Voorzitter Onderhoud-accommodatiecommissie

 

Aftredend en niet herkiesbaar:

Vice Voorzitter                                           vacant

Secretaris                                                  Natasja Weterings-Meijvis

Voorzitter Jeugdcommissie                          vacant

 

De volgende vacatures bestaan of ontstaan binnen het Algemeen Bestuur:

Vice Voorzitter                                                                                   vacant

Secretaris                                                                                          vacant

Voorzitter Senioren Commissie                                                             vacant

Voorzitter Jeugdcommissie                                                                  vacant

Voorzitter Onderhoud-accommodatiecommissie                                     vacant

Algemeen lid                                                                                     vacant

  1. Rondvraag
  2. Sluiting vergadering

 

Leden hebben het recht zich kandidaat te stellen. Zij dienen dit minimaal 1 uur voor de vergadering te melden bij de voorzitter. Een kandidaatstelling dient voorzien te zijn van ondersteuning door minimaal 3 stemgerechtigde leden en voorzien zijn van een bereidheidverklaring van de kandidaat. (formulieren zijn beschikbaar)