facebooklogo   twitterlogo
Berichten bestuur en Leden adm.

Formulieren downloaden

Besluitenbeleid beleidsplan met tijdsplanning

Het excel bestand, te bereiken via onderstaande link, geeft een overzicht van de verschillende besluiten die worden genomen na aanleiding van het beleidsplan tot en met 2015. Daarbij zijn ook datums toegevoegd, die bepalen wanneer besluiten een definitief karakter moeten hebben.

Besluitenbeleid-AB-beleidsplan-2010-2015-met-tijdsplanning

Beleidsplan t/m 2015

Het volgende document gaat over het, zoals de titel al aan geeft, beleid van de komende tijd binnen de  vereniging om alles op een zo’n goed mogelijk niveau te brengen. Verschillende zaken kom hierbij aan het bod, zoals bijvoorbeeld het instellen van een technische commissie.

Beleidsplan-tot-en-met-2015-AB-2012

Document eerste hulp bij sportblessure’s en ongevallen

S.V.Terheijden voert een actief beleid ter voorkoming van ongevallen en sportblessures op haar sportpark en binnen de vereniging. Ter voorkoming van blessures worden er regelmatig controles uitgevoerd op materialen en velden om onvolkomenheden te signaleren en verhelpen. Dit gebeurd door de terreinmeesters, onderhoudsmedewerkers en commissieleden.

EHBO-sportblessures-en-ongevallen-svterheijden

Huishoudelijk reglement

S.V. Terheijden heeft net zoals vele andere verenigingen een huishoudelijk reglement. Hierin staan de regels die binnen de vereniging gelden. Zo kan je hierin bijvoorbeeld lezen welke commissie nou wat doet et cetera.

Klik hier om het huishoudelijk reglement te lezen

Statuten

Via onderstaande link kunt u de statuten bekijken van onze voetbalclub. Statuten zijn de grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan bepaalde rechtspersonen.

Klik hier om de statuten te lezen

Procedures

In dit document kan je lezen wat de overige procedures binnen de vereniging zijn. Hierbij moet je denken aan wassen, schorsingen, sponsoring, spelerspas et cetera.

Klik hier om het document procedures te lezen

Spelersreglement

Omdat de Sportvereniging Voetbal Terheijden een sociale functie heeft naar leden dient zij regels te stellen voor het gedrag van haar leden. Sportiviteit en respect voor de tegenstander horen normale begrippen te zijn. In dit kader vallen dan de termen “je tegenstander als medespeler zien” en de actie “De Waarde(n)volle Club”. Vandaar dat afspraken c.q. gedragsregels zijn / worden gemaakt. Vrijwilligers, lees trainers en leiders m.n. vragen duidelijk om een kader waarbinnen zij kunnen werken.

Klik hier om het spelersreglement te lezen

Informatie trainers en leiders

In dit document kunnen leiders en trainers precies zien welke takken ze hebben et cetera. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wedstrijdformulieren, straf formulieren, nieuwe spelers, trainingen en wedstrijden. Je kunt het document lezen met behulp van onderstaande link.

Informatie-trainers-en-leiders-svterheijden 

Register van verwerkingsactiviteiten SV Terheijden