facebooklogo   twitterlogo
Latje Trap Competitie

#NaamTeam
Punten
1Sjors RiticoJO19-2
17
2Ruben SibonZon 1
16
3Floris StoofJO11-1
15
4Jordi WirkenJO19-1
14
5Chris de PeijperJO15-2
0

Klik hier voor de totale tussenstand.

S.V. Terheijden en Optisport
knipselzedsop
Sponsors
Het Weer in terheijden
3°
lichte regen
Luchtvochtigheid: 80%
Max 3 • Min 1
5°
Wo
2°
Do
1°
Vr
Weer in OpenWeatherMap
Login Pagina’s Staf & vrijwilligers

Algemene ledenvergadering

UITNODIGING

ALGEMENE LEDENVERGADERING

6 december 2018 om 20:15 uur in de kantine

 

 

Op  6 december 2018 zullen wij onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering houden. Door omstandigheden later dan verwacht, maar U bent allen van harte uitgenodigd. Bent u voornemens de vergadering te bezoeken? U kunt de stukken middels een mail naar ledenadministratie@svterheijden.nl opvragen. De stukken voor deze vergadering worden u dan digitaal verstrekt vanaf

AGENDA

  1. Opening vergadering en aanmelden rondvraag
  2. Mededelingen
  3. Notulen ALV -2017
  4. Vaststellen jaarverslag bestuur 2017-2018
  5. Vaststellen jaarrekening 2017-2018
  6. Begroting 2018-2019
  7. Voorstel bestuur:         A: Technisch beleidsplan Jeugd                                                                                                                         B: Voorstellen Werkgroep Arbitrage                                                                                                                   C: Besluitenlijst
  1. Samenstelling Algemeen Bestuur:

Voorzitter                                             Jan Tempelaars

Secretaris                                            Natasja Weterings-Meijvis

Penningmeester                                   Peter v.d. Broek

Algemeen lid                                       

Voorzitter Senioren Commissie            

Voorzitter Jeugd Commissie                

Voorzitter Onderhoud-accommodatiecommissie           

 

Aftredend en wel/niet herkiesbaar:

Penningmeester                                   Peter v.d. Broek

Voorzitter Senioren Commissie             Niels Diepstraten

Voorzitter Sponsorcommissie               vacant

                                          

De volgende vacatures bestaan of ontstaan binnen het Algemeen Bestuur:

Voorzitter Senioren Commissie             vacant 

Voorzitter sponsorcommissie                bestuur wil Stephan van Gurp voordragen

Voorzitter Jeugdcommissie                  vacant

Voorzitter Onderhoud-accommodatiecommissie            vacant

  1. Rondvraag
  2. Sluiting vergadering

 

Leden hebben het recht zich kandidaat te stellen. Zij dienen dit minimaal 1 uur voor de vergadering te melden bij de voorzitter. Een kandidaatstelling dient voorzien te zijn van ondersteuning door minimaal 3 stemgerechtigde leden en voorzien zijn van een bereidheidverklaring van de kandidaat. (formulieren zijn beschikbaar)